OPERATOR TECHNICZNY

Miejsce pracy Kraków
W naszej firmie będziesz:
 • obsługiwać maszyny i urządzenia produkcyjne w wyznaczonym obszarze,
 • realizować powierzone etapy procesu wytwarzania produktów
 • kontrolować przebieg procesu pod kątem utrzymania ciągłości produkcyjnej i jakości otrzymywanych produktów,
 • wykonywać przezbrojenia, regulacje oraz usuwać usterki na przypisanych urządzeniach,
 • dbać o należyty stan techniczny urządzeń poprzez wykonywanie codziennych czyszczeń  oraz przez wykonywanie regularnych przeglądów prewencyjnych,
 • inicjować zmiany techniczne mające na celu podniesienie sprawności technicznej urządzeń,
 • dbać o czystość urządzeń i pomieszczeń po zakończeniu procesu zgodnie z obowiązującymi  instrukcjami,
 • prowadzić dokumentację rejestrującą wykonane prace przy procesie produkcji zgodnie z zasadami GMP,
 • informować przełożonych o stwierdzonych odchyleniach i awariach oraz aktywnie współuczestniczyć w ich wyjaśnianiu.    
Profil kandydata:
 • wykształcenie zawodowe lub średnie,
 • doświadczenie w firmie produkcyjnej,
 • mile widziane doświadczenie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej lub spożywczej,
 • posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej realizacji,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
Osobie zatrudnionej oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • opiekę medyczną,
 • kartę sportową,
 • świadczenia w ramach ZFŚS,
 • premie świąteczne.
Data ostatniej modyfikacji 6 maja 2019