FOREIGN MARKETS FINANCIAL CONTROLLER

Miejsce pracy Pabianice
CZYM BĘDZIESZ SIĘ U NAS ZAJMOWAĆ?
 • rozwojem pozycji Aflofarm za granicą a to dlatego, że będziesz odpowiedzialny za koordynację całości kwestii finansowych oraz kontrolingowych związanych z rozwijanym biznesem Aflofarm poza Polską,
 • wspieraniem od strony finansowo/kontrolingowej obsługi zagranicznych spółek córek,
 • wspieraniem od strony finansowo/kontrolingowej obsługi partnerstw dystrybucyjnych,
 • wspieraniem od strony finansowo/kontrolingowej tworzenia międzynarodowych Joint Ventures,
 • koordynacją przygotowywania rocznego budżetu, planu wieloletniego oraz comiesięcznych forecastów wśród zagranicznych spółek córek a następnie jego konsolidacją oraz kontrolą ich realizacji i analizą odchyleń,
 • dostarczaniem wiarygodnej informacji zarządczej na temat prowadzonych działań zagranicznych (w tym przygotowywaniem miesięcznych raportów zarządczych), służącej do podejmowania decyzji Dyrektorowi Rynków Zagranicznych oraz Zarządowi Aflofarm Farmacja Polska,
 • analizowaniem rentowności według krajów, klientów, produktów, modeli biznesowych, itp.,
 • dostosowywaniem planu kont oraz narzędzi kontrolingowych do potrzeb rachunkowości zarządczej oraz współpraca w tym zakresie z Działem Finansowym spółki matki oraz zespołami finansowymi spółek córek,
 • koordynacją i komunikacją wszelkich procesów finansowo/kontrolingowych pomiędzy spółką matką a spółkami córkami i klientami dystrybucyjnymi,
 • prowadzeniem sprawnej i efektywnej komunikacji oraz korespondencji w języku angielskim,
 • kalkulacją korekt konsolidacyjnych,
 • weryfikacją pakietów konsolidacyjnych sporządzanych przez spółki zależne na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • współpracą z innymi komórkami organizacyjnymi w firmie w zakresie realizowanych zadań,
 • ciągłym doskonaleniem swoich kompetencji poprzez samodzielne uczenie się oraz uczestnictwo w szkoleniach/ warsztatach wewnętrznych i zewnętrznych
CZEGO OCZEKUJEMY OD CIEBIE?
 • wykształcenia wyższego, finansowego
 • kilkuletniego doświadczenia w prowadzeniu procesów kontrolingowych w firmie o profilu produkcyjnym oraz marketingowo/sprzedażowym,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym szczególnie jako tzw. Controlling Business Partner wspierający podejmowanie decyzji zarządczych,
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie, w tym finansowego języka angielskiego
 • dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • dobrej organizacji pracy oraz wysokich zdolności komunikacyjnych, również w języku angielskim,
 • dokładności staranności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielności w działaniu,
 • mile widziane posiadanie kwalifikacji zawodowych z dziedziny finansów, takich jak ACCA lub CIMA.
CO ZYSKASZ PRACUJĄC Z NAMI:
 • ambitną i pełną wyzwań pracę w firmie nastawionej na rozwój,
 • możliwość współpracy z międzynarodowymi partnerami,
 • kartę multisportową OK System ( ze zniżkami do kin i teatrów),
 • opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • premie świąteczne,
 • dofinansowanie do wakacji,
 • owocowe wtorki,
 • pracę w nowoczesnym, designerskim biurze ( z dużym parkingiem),
 • czas na aktywny wypoczynek ( 5 sekcji sportowych Afloactive team’u).
Data ostatniej modyfikacji 4 maja 2020